Provozní doba 08:00 - 15:00 Polední pauza: 12:00 – 13:00

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetových stránek www.nastrojarstvi.cz firma Zdeněk Kuchař Nástrojářství s.r.o., případně Zdeněk Kuchař, zaručuje ochranu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

V tomto dokumentu naleznete informace o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti případně pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

Při objednání zboží a služeb – pro zpracování vaší objednávky,doručení zboží a komunikaci s vámi zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje,kterými se rozumí jméno,příjmení,u podnikatelských osob také IČ a DIČ
  2. kontaktní údaje,jimiž se rozumí osobní údaje,které nám umožňují kontakt s vámi,zejména e-mailová adresa,telefonní číslo,adresa bydliště,číslo bankovního účtu
  3. údaje o vašich objednávkách,kterými jsou údaje o produktech a službách,které si u nás objednáváte

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje:

  • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy/objednávky/ v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře,telefonicky nebo ústně
  • na základě vašeho souhlasu
  • data zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních,daňových a dalších právních povinností určených zákonem. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let. Po uplynutí této lhůty budou údaje vymazány.
  • pro potřeby zaslání zboží můžeme vaše údaje předat našim partnerům provozující balíkovou přepravu
  • pokud navštívíte naši provozovnu,můžete být zachyceni kamerovým systémem/bez záznamu/, a to na základě našeho oprávněného zájmu /tedy bez vašeho souhlasu/ za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v provozovně a jejím okolí.

Zabezpečení dat

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová,proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití.

Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva:

  • na opravu,na výmaz,omezení zpracování,přenos,námitku na zpracování,podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@nastrojarstvi.cz